Skip to main content

Renovatie

Bij renovatieprojecten heeft de kwaliteit van de individuele vakman een veel directere invloed op de bouwkwaliteit. De renovatie van oude, vaak ook cultuurhistorisch interessante gebouwen neemt daarom een steeds belangrijker plaats in binnen het opdrachtenpakket. Deze werken vereisen dan ook een hoge mate van vakmanschap, inzet, integriteit en servicegerichtheid.

Renovatie